NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

 

09:30   Erediens:       Ds Gerhard van Dyk

            Skriflesing:    Lukas 13: 22-30   “Genade onbeskryflik groot!”

            Spesiale Deuroffer:   Ontwikkelingsfonds

            Junior kategese vir al ons kinders in graad 1 tot 6 na afloop van die erediens in die kerk.

17:00  Senior kategese in die Gemeentesentrum.

 19:00  Kerssangdiens:  Ds Chris de Wet

            Spesiale Deuroffer:  Kerkbode Kinderfonds

 

Ons ontvang soveel seëninge uit die hand van ons Hemelse Vader!  Kom ons gee uitdrukking aan ons dankbaarheid teenoor God wat die vrygewige God is, deur ons Dankbaarheidoffergawekoevertjie gedurende erediens in November na die erediens te bring of by die kerkkantoor af te gee.  Gebruik selfs ‘n gewone koevert met u wyknommer en die aanduiding “Dankbaarheidoffergawe”.

 

Die Samuel-gebedsgroep bid elke Sondag vanaf 08:50 in die moederskamer om die Here se seën op die erediens.

Baie welkom, alle nuwe intrekkers! Skryf asseblief julle besonderhede in die “Nuwe Intrekkersboek” op die tafel in die voorportaal neer.

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

 

Maandag, 23 November 2020

18:00   Bybelskool in die kerkgebou. Ons lees Lukas 22:7 en verder.

Woensdag, 25 November 2020

18:00   Gebedsgeleentheid op die terrein waar die Klipheurwel Padstal voorheen was. Ons bid spesiaal vir die komende seisoen, die vakansieverkeer en veilige bewaring van almal wat hierheen en hiervandaan sal reis, asook vir die verkeersowerhede wat aan diens is.

Saterdag, 28 November 2020

11:00  Mini-kermis in en rondom ons kerksaal. Moet dit nie misloop nie!

 

 

VOLGENDE SONDAG,  29 NOVEMBER 2020

 

09:30   Informele gesinsdiens met die musiekgroep: Ds Chris de Wet  

            Spesiale Deuroffer:  Straatwerk

            Afsluiting van die Junior Kategese na afloop van die erediens. Alle ouers is baie welkom.

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier