NGKReebok logo

VANDAG SE PROGRAM

 

Erediens:            Dr Dawid Kuyler

Spesiale Deuroffer:    Herberg Kinderhuis

 

GEWYSIGDE VLAK DRIE INPERKINGSMAATREËLS

In die lig van die gewysigde vlak 3 inperkingsmaatreëls wat verlede Sondag aangekondig is, gaan ons vir eers voort met die opname van eredienste, wat teen Sondagoggende op die You-Tube platform beskikbaar sal wees. Weens die steeds hoë voorkoms van Covid-19 gevalle in ons gemeente is alle Bybelstudie-byeenkomste, Huiskring-byeenkomste en weeklikse Gebedsgeleenthede, asook die Junior- en Senior Kategese, steeds afgelas tot verdere kennisgewing. Verdere reëlings met betrekking tot gemeentelike byeenkomste sal later bekend gemaak word.

 

VOLGENDE SONDAG, 8 AUGUSTUS 2021

 

Erediens:  Dr Kobus van Zyl

Spesiale Deuroffer: Vrouebegeleiding

Skriba:
Martina van den Berg
Kantoornommer:
044 696 6685
E-pos adres:
ngreebok@telkomsa.net

Kantoorure:
Maandae - 10:00 - 12:00;Woensdae en Vrydae - 08:00 - 12:00

Adres van kerkgebou en kerkkantoor:
Impalalaan 58, Reebok, Klein-Brakrivier